Stadsodling
Leave a Comment

Detaljerad info. stadsodlingskurs Fagerlidsparken 2015.

Det här är ett preliminärt program, ändringar kan ske beroende på vad deltagarna själva vill göra och på väder & vind så klart!

Mars.

Under mars månad skatomato_seedlings vi ha ett s.k visionsmöte då vi tillsammans diskuterar och planerar vad alla vill göra i trädgården under året. Vi tittar på design/lay out för odlingarna och pratar om vem som vill bygga odlingslådor, lägga gångar och bevattning m.m. Vi tittar i frökataloger och gör fröbeställningar. Kanske vill några börja förkultivera (så frön) hemma av de grödor som behöver lite längre tillväxttid, vi går igenom hur man gör detta på bästa sätt. Vi försöker också gemensamt bestämma vilka dagar och tider som funkar för deltagarna att vara i Fagerlidsparken. Kom ihåg att alla behöver inte vara med varje gång, du väljer själv hur mycket du vill delta.

images people farmingApril.

Nu börjar det stora praktiska arbetet med att bygga upp trädgården. Alla odlingslådor ska på plats, fyllas med jord, eventuellt planteras buskar och en del direktsådd görs som bönor och ärtor. Undervisningen handlar om vikten av baljväxter/ kvävefixerande växter i odlingarna, vilka nyttoväxter behöver vi och varför. Pollinerare, hur attraherar vi dem? Hur bygger vi jord? Vilka mikroorganismer lever i jorden, och vilken funktion fyller de? Vi omskolar de plantor vi förkultiverat och deltagarna förgror potatisen vi ska odla.

Maj.

Nu är det mycket som ska göras med direktsådd av morötter, sallat och rädisor och sättning av lök och potatis. Hur bekämpar vi ohyra och andra problem i odlingarna, vad är samplantering och hur fungerar det? Vi går igenom vad växtföljd innebär och hur man planerar sina odlingar på lång sikt. Vi startar en kompost och går igenom olika sorters kompostering; maskkompost, Bokashi och Berkely kompost. Vi gör komposttéer och lär oss varför dessa är så viktiga. Vad innebär täckodling? Deltagarna får prova på att göra en ”lasagnebädd”.

Juni.

Nu ska alla d7e förkultiverade plantorna utplanteras i lådorna. Först härdas de genom att stå ute några timmar om dagen, och till slut planteras de ut där de ska stå. Vi diskuterar fördelarna med växthusodling och bygger skydd för kålväxterna mot kålfjärilar m.m. De som vill kan plantera sina plantor i krukor att ha på balkong eller liknande. Vi går igenom vilka kärl som är lämpliga för detta och varför. Vad innebär biologisk mångfald och hur skapar vi detta i vår trädgård?

Juli.

Vi upprättar ett bevattningsschema mellan deltagarna som nu får hjälpa till att ta ansvar för odlingarna under semestertider. Lite ogräsrensning blir det säkert och koll på eventuell ohyra och annat.

Augusti.

Mycket att göra i odlingarna nu! Ogräsrensning & bev5attning. De grödor som vi kan skörda nu tidigt på säsongen ersätts med nya plantor vi förkultiverat hemma. Vi håller lådorna fulla hela säsongen. Tittar till komposten och lägger på mer näringstäcke om det behövs. Vattnar med kompostéerna och går igenom och kollar efter skadedjur och insekter. Vi skördar våra egna frön från de plantor som gått i blom. Vi beskär eventuella bärbuskar.

September.

Nu skördar vicarrotlove filter för fullt; morötter, rödbetor, sallad, mangold, potatis och mycket annat. Vi pratat om förädling & förvaring av grödorna som mjölksyrning och konservering. Vi sår gröngödsling inför nästa säsong och pratar om växtföljden. Vi sätter vitlök inför nästa säsong.

Oktober.3

Vi skördar det sista från odlingarna, ser till komposten inför vintern och städar & täcker. Nu ordnar vi vår stora Skördefest tillsammans med andra Hökisbor; med matlagning, musik och fest som avslutning på säsongen och kursen!

Dagar, tider och anmälan hittar du här.

HOPP! på facebook.
Hjälp oss gärna sprida information om våra kurser och annat!

syrat500 foto per ranung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s