Föredrag, Omställning, Peak Oil
Leave a Comment

Vi är dom vi har väntat på!

I helgen höll Pella Thiel från Omställningsnätverket ett tankeväckande föredrag på temat Omställning – vägar till en hållbar, rättvis och meningsfull värld i Martinskolans musiksal i Hökarängen. Efter sopplunch lagad av föräldrar på skolan var det föreningen Permakultur i Sveriges tur att låna lokalen för sitt årsmöte. (De valde att lägga mötet här i år, eftersom de var nyfikna på allt spännande som händer i Hökis, kul!)

Pella började med att ge en “bakgrundsbild” genom att betrakta Oljeepoken utifrån sin egen släkt – och konstaterade att den avgörande skillnaden i hur vi lever och hur våra föräldrar och far- och morföräldrar har levt, är den stegrande energiförbrukningen.

dallasBilden: Vem i vår generation satt inte klistrad framför Tvn för att insupa familjedramat “Dallas”, 1980-talets mest populära TV-program som gick på bästa sändningstid? Handlingen kretsar kring familjen Ewing, som gjort sig en förmögenhet i oljebranschen.

Fossil energi har givit oss en enorm materiell välfärd och ligger också till grund för vår ekonomi. Vi vill gärna drömma vidare, önska att det ska fortsätta vara så, att crude oil ska forsa upp ur feta borrhål under några generationer till, som på film.

Men idag, förklarade Pella, har vi “plockat de lägst hängande frukterna” vad gäller oljeutvinning. Den fossila energi som finns kvar är betyldigt mer riskfylld och problematisk att få tag på – att prospektera och raffinera. Men det hindrar inte våra makthavare, från att trycka gasen i botten; just nu funderar de, däribland Carl Bildt, som bäst på hur man skall finansiera prospektering i Arktis. Inte för att man verkligen vet att det finns något att hämta där, utan för att läget är desperat.

jccl_oilfield_services___09c625bd_3dd3_5b93_ec68_b7206866b8b6Ökande tillgång på energi är den starkaste faktorn för en växande ekonomi. När vi nu får minskande  tillgång, i och med Oljetoppen, så kommer vår ekonomi krympa. Det låsta läge vi befinner oss i kan illustreras med en pyramid, där en udd står för Ekonomi, en för Energi och en för Ekologi. Dessa tre faktorer är starkt sammankopplade och vi kan inte lösa en av dem, utan att ta med de andra i beräkningen. Det är en svår nöt att knäcka, och ger hos de flesta en Existentiell kris.

Stockholm Environment Intsitute (SEI) har i likhet med Omställningsrörelsen tittat på fyra olika framtidsscenarier;

1. Grönt hopp – varken snabba klimatförändringar eller oljekris
Det är detta scenario som alla makthavare har för ögonen. Allt löses till det bästa tack vare tur, teknologiska genombrott och vinden i ryggen.
2. Brun dystopi – ingen oljekris, men snabba klimatförändringar
Världens fattiga går under i klimatkaos. De rika använder sina pengar till att anpassa sig till högre havsnivåer och mer extremt väder.
3. Är litet verkligen vackert? – oljekris, men långsamma klimatförändringar
Globaliseringen kollapsar. Energibristen tvingar samhället till en återlokalisering av ekonomin. Det mekaninserade jordbruket havererar vilket leder till massvält.
4. Efter floden – snabba klimatförändringar och oljekris.
Det totala sammanbrottet för mänskligheten.

pELLAS FÖREDRAGBilden: Pella delade in rummets fyra hörn efter dessa scenarier och bad oss gå och ställa oss i det hörn vi trodde var mest sannorlikt för framtiden. Alltså inte vad vi hoppas på eller jobbar för, utan vad vi rent krasst tror att det lutar mot. En majoritet av de närvarande anslöt sig till “Efter floden”. Viktigt att erkänna för sig själv och få känna att man faktiskt inte är ensam i den rädslan, kommenterade Pella.

IEA (International Energy Agency) ger en gång om året  ut  World Energy Outlook. Årets graf, menade Pella,  beskrivs nu av många som “ett rop på hjälp.” Vidare konstaterade hon att det kan tyckas tråkigt med fakta och diagram, men att det är viktigt att vi vet vad vi tar oss ifrån, för att bättre och mer genomtänkt kunna staka ut en väg framåt.


När något tar slut, tar något nytt vid.


art-banksy-creative-graffiti-inspiration-Favim.com-320755Så hur kommer det se ut för våra barn? Kan vi som indianerna lär göra, påstå att vi planerar sju generationer framåt?

Inom Omställningsrörelsen har man bestämt sig för att sluta väntaatt kavalleriet ska komma inridande och “rädda oss”. Att någon annan ska ta ansvaret för en ny riktning. Idag finns ca 1 300 omställningsgrupper runt om i världen. Visionen är att verka lokalt där vi bor, där vi har som störst makt att förändra. Och att göra arbetet glädjefyllt. För saknas glädjen, tar orken alltför snabbt slut.

Inom Omställningsrörelsen pratar man hellre om resliens än om hållbarhet. Resiliens innebär förmåga att återhämta sig från störning. Man utgår alltså från att det samhälle vi har är ohållbart och att störningen/förändringen är oundviklig i dag. Helt enkelt hur vi kan motverka vår yttre och inre sårbarhet i tider av stora förändringar.

pELLAS FÖREDRAGWhiteboarden klottrades full med förslag på vad vi skulle kunna göra i Hökarängen för att sprida idén om omställning och öka vår resiliens här; nätverka mer, lära känna varandra bättre. Bli bättre på att själva ansvara för hur vi kan möta våra behov. Handla mer lokalt, även om det kostar mer; i priset ingår också ett stärkt lokalsamhälle.

Pella drog en del exempel på vad andra omställningsgrupper gjort på sina hemorter; själv är hon med och organiserar den återkommande Framtidsveckan på Värmdö.

Södra Rörums Sambruk återkopplar stad med landsbygd; här kan man både investera i bruket på distans eller vara med och bruka för att lära om jord- och skogsbruk, köksväxtodling, livsmedelsförädling, byggnadsvård, miljövänliga energisystem och ekologiskt byggande.

I Järbo stärkte man byns sammanhållning genom att skaffa ett gäng grisar som bla. fick hjäpa till med markberedning och som sköttes gemensamt. Inför höstens byfest slaktades de och tillreddes av inbjudna kockar.

dalerDaler är en alternativ valuta från Garpenberg som stimulerar närhandel, hållbarhet och gemenskap i Södra Dalarna.
Lokala valutor har fått starkt fäste på flera håll i England, som på många sätt är ett föregångsland inom Omställning. Tänk om vi också kunde ha en lokalvaluta här i Hökarängen!?

Det viktigaste med ett omställningsinitiativ är att ta vara på det som finns lokalt och upptäcka hur mycket vi alla kan bidra med.

Vi på HOPP! sneglar gärna på Stadsjord i Göteborg, som gör så mycket spännande i stadsmiljö!

Pella rundade av med att konstatera att man också kan betrakta Oljans tidsepok som en dipp; vi har haft det materiellt sett väldigt gott ställt, men vi har också tappat bort mycket av det som verkligen skänker livskvallité. Nu har vi chansen att hitta tillbaka.

– Vi är dom vi har väntat på!

 

Läs också gärna; Oljetoppen, Oljetoppen – svensk beredskap?Oljetoppen – vad vet våra politiker?

Text: Maja Lindström.

ABF_ruta_cmyk   Föredraget genomfördes i samarbete med ABF Stockholm.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s