Lokalt, Matsäkerhet, Närproducerat, Omställning, Stadsodling
Leave a Comment

Hej du glada 70-tal!

När vi häromdagen affischerade om vår Inspirationskväll med Petter Berndalen och Alexander Ingster Hofgren från Coompanion (onsdag 15:e april) kring att starta inköpskooperativ av närproducerad mat, kom det fram en man som berättade att han själv hade drivit föräldrakooperativ. Vi började prata om varför 70-talets samhällsvision och goda initiativ kom av sig. Vi var för flummiga då, konstaterade han självkritiskt. Men är det verkligen så enkelt?

LTG-cover-reg1973 inträffade en oljekris som satte hela världsekonomin i gungning. (Den berodde inte på resursbrist som idag, utan hade politiska motiv.) Oljekrisen bidrog till att många fick upp ögonen för hur sårbara vi är i vårt oljeberoende och hur kortsiktigt galet vår resursuttömning av planeten är. Under 70-talet skrevs flera idag klassiska skrifter och avhandlingar om vår miljöpåverkan. Romklubbens Tillväxtens gränser kom redan 1972.

Pengarna har styrt på bekostnad av visionerna. Vad färre känner till är att det också var under 70-talet som finanssektorn övergav guldstandarden när USA 1971 hoppade av det samarbete där världens valutor knöts till dollarn, som i sin tur kunde växlas in mot en viss mängd guld. (Bretton Woods) Det banade vägen för hur finanssektorn fungerar än idag; som ett pyramidspel som måste växa för att inte cracha och som växer på bekostnad av att folk och länder skuldsätter sig. Tillväxtideologin har sedan dess styrt samhällsutvecklingen utifrån idén om maximal kortsiktig vinst. Idag befinner vi oss i slutet av pyramidspelet.

Vad ska man göra åt saken då?

grus och guldInom omställningsrörelsen är visionen att verka lokalt där man bor, eftersom det är där vi har som störst makt att förändra.

I det senaste numret av tidskriften Grus & Guld (nr 2/2015) skriver redaktören Karin Backström; “..när mattrenden är som bäst innebär den utbrytningsförsök ur ett ekonomiskt system som för länge sedan kopplat loss från våra grundläggande behov, och låst in oss i ett beteende som skadar såväl oss som jorden. På allt fler håll läggs små pusselbitar för en mer överblickbar, påverkbar och hållbar ekonomi bortom spekulation och vinstmaximering. Ofta är utgångspunken just näringsrik, god och juste produerad mat”.

I samma JAK-nummer omskrivs ett av ca 10 nystartade CSA jordbruk i Sverige. CSA står för Community supported Agriculture, och innebär att konsumenterna delar de ekonomiska riskerna med producenten/erna genom att inför varje säsong köpa en andel av det som produceras på CSA-gården. Det ger en direktkontakt mellan producent och konsument och skapar möjlighet till lärande och anpassning för båda parter. Konsumenten kan t.ex. bjudas in som muskelkraft under högsäsong eller få vara med vid förädling.

potatislov– Potatislov?

Omställning i storstäderna handlar bl.a. om att förstå vårt beroende till den svenska landsbygden och att vi återkopplar till den – det är ju den som ger, och i allt större utsträckning kommer behöva ge oss mat!

Vad skulle hända om lastbilstransporterna stoppade i en vecka?

Att bli självförsörjande i storstäderna är inte rimligt. Stadsodling fyller ändå en viktig funktion; det stärker den sociala hållbarheten, vi lär oss återta den till stor del förlorade kunskapen att odla och i bästa fall också nya mer effektiva metoder för uthållig och småskalig odling. Viktiga kunskaper och erfarenheter som vi kan ta med oss, oavsett var vi sedan väljer att bo.

RETRO 6Vi utgår nämligen från att det ganska snart kommer bli en utflyttstrend från stortäderna, allteftersom vi kommer behöva bli mer engagerade och involverade i vår inhemska matproduktion.

Tänk om vi hade lagt bara en bråkdel av de groteska summor som vi sedan 2008 lagt på att rädda svenska storbanker, på att värna vår matsäkerhet!  Läs om Oljetoppen – svensk beredskap, här.

 

husmodernInspirationskvällen med Petter  och Alexander den 15:e april.
Plats:
Matsalen, Martinskolan.
Tid:
kl 18.00-20.30
Föranmälan krävs; omstallning.hokarangen@gmail.com

– Välkomna!

Bilden: Petter Berndalen läser Husmodern.
Text: Maja Lindström.

 

ABF_ruta_cmykcoompanion-logo_stockholm

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s