Avglobalisering, kost och hälsa, Omställning, Permakultur
Leave a Comment

Dags att komma ner på jorden

Tänk dig stålmannen med beslutsam blick och knuten näve komma farande i raketfart rakt mot oss, manteln ser ut som ett streck, efter honom ett rökmoln. Han passerar oss uppe bland molnen, gör en u-sväng och vänder ner mot jorden igen. Så ser produktionskurvan för olja ut de senaste 150 åren. Nu har vi precis påbörjat färden neråt. Och ännu har vi inte, på ett kollektivt plan, på allvar tagit in att Oljeepoken med stormsteg går mot sitt slut.

donne-al-volante...-spingono-800Att hushålla. Vi som lever här och nu har fötts in i vad som kanske kommer var den mest dramatiska tiden i människans historia; när vi ska få klara oss med mindre energi för varje år. Mindre av all form av energi, även förnyelsebar, eftersom den också kräver fossil energi vid produktion och underhåll. Kan hända är vi, med vårt mind set att allt ska växa och expandera, den sämst lämpade av alla generationer att klara den uppgiften. Med hjälp av den engångsgåva från naturen som oljan var, har vi gjort oss beroende av så mycket som det nu inte längre finns utrymme för; komplexiteten i vårt samhällsbygge, vår skuldbaserade spekulationsekonomi, våra tillväxtdrömmar och vår konsumtion. Men även vår energiintensiva matproduktion och en hel del av våra matvanor.

Vår tid på jorden

Under våren har vi arrangerat ett antal “Omställningsträffar” på temat Oljeepoken är slut, välkommen till en vackrare värld. Den sista träffen för den här gången blev Karl Hulténs föredrag “Kost och hälsa ur ett permakulturperspektiv” den 16:e maj.

 Karl Hultén MartinskolanMin bild av hälsa har många kopplingar till beroende. Beroende av pengar, belöningar, stimulantia, socker, distraktioner för att behandla symptom från morgon till kväll. Citatet är hämtat från Karls blogg.

Karl Hultén förklarade att om människans tid på jorden liknas vid dagens 12 timmar, så motsvar de sista minuterna den tid som människan har ätit spannmål. När spannmålen gjorde sitt inträde på allvar med den industriella revolutionen blev följden karies, diabetes, cancer, högt blodtryck, näringsbristsjukdomar et.c. Det vill säga det var först då som vi fick många av de sjukdomar som vi idag betraktar som “normala”. De sista sekunderna motsvarar den tid vi har ätit den kost vi har idag. Och aldrig förr har vi varit så sjuka som nu.

Vårt storskaliga industrijordbruk har inte bara utarmat jorden, maten det producerar utarmar vår tarmflora, vilket i sin tur leder till aktivering av sjukdomsgener, inflammation, för stort matintag, felreglering av kroppsfett, läckande tarmar et.c., konstaterade Karl.

Paleo-Diet-Reviews-From-Creationists-Criticize-The-Caveman-Claim-No-Benefit-665x385För stort intag av industriellt framställda växtoljor, (omega 6) socker, spannmål, mejeriprodukter, och att vi i så stor utsträckning gått från oraffinerat till raffinerat och från stor variation till liten ligger bakom många av vår tids stora folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, allergier, psykisk ohälsa, diabetes, tumörsjukdomar, ätstörningar, övervikt och fetma, infektionssjukdomar, kroniska inflammationer, ADHD, demenssjukdomar. Dagens ohälsa och sjukdom är våra geners svar på nya miljöfaktorer och kost som som vi inte är anpassade till.

På Karls blogg kan man b.l.a. fördjupa sig vidare i att spannmål i själva verket är näringsfattiga, samtidigt som de är aptitstimulerande och varför de banar väg för allergier och autoimmuna sjukdomar. Och att de dessutom framställs på ett ohållbart sätt genom hög användning av fossila bränslen och utarmande av jordmånen och ekosystemen.

Paleo dietFina råvaror från hela livsmedel är grejen

Ordet “Paleo” betyder gammal på grekiska och kosten innebär allt det som människan har livnärt sig på under miljontals år, under den paleolitiska eran, när vi ännu levde som jägare och samlare. Att människan har överlevt genom årtusendena på paleokost berodde på att just denna föda var den mest näringstäta. Paleo är idag en livsstil och ett förhållningssätt till mat och hälsa som är baserat på kvalité. Näringsläran utgår från att våra gener än idag uttrycks som bäst när vi får i oss den kost som våra urgamla arvsanlag är anpassade till. Den Paleolitiska kosthållningen ska individanpassas för bästa hälsoresultat och innebär betoning på grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, kött (som även inbegriper att ta tillvara på inälvsmaten) fisk, skaldjur, ägg, animaliska fetter, nötter och fröer. Hemodlat, närodlat, grönbetat, viltfångat och ekologiskt/biodynamiskt producerat är att föredra.

Om vi åt mer i linje med vad permakulturens skogsträdgårdar med perenna grödor, köksträdgårdar, och den vilda naturen ger, så skulle det i förlängningen leda till en hälsorevolution, konstaterade Karl.

– Men alla rapporter om att vi ska minska vårt köttätande då? Köttindustrin kräver inte bara enorma arealer, som kunde använts till grönsaksodling, utan också enorma mängder fossila resurser, vatten och transporter. Samtidigt är det viktigt att poängtera att än så länge har vi som lever i Sverige inte på allvar fått erfara att behöva välja mellan att bli mätta/få i oss den näring vi behöver för dagen eller att avstå våra rese- och konsumtionsvanor. En flygresa kan kännas livsviktig i januari för att orka med vardagen resten av året och bilresor har de flesta svårt att tänka sig ett liv utan. Men sannolikt är att flygresor kommer vara färre förunnat om några år p.g.a. stigande eller fluktuerande bränslepriser (som sätter flygbolag i konkurs). Att många personbilar kommer ställas av allteftersom tillväxten backar och jobben uteblir. Att köttätare kommer få vänja sig vid att livnära sig på vegetabilier, och att en och annan vegetarian kan tänkas få behöva addera kött ibland till sin kost. Nya vanor kommer inte alla gånger vara ett fritt val. Utan ett resultat av att vi inte har någon svensk matberedskap att förlita oss på och att vi inte har alternativa bränslen att ersätta oljan med.

Miljontals år av lagrad energi från solljus gav oss superstyrka. Enormt energität, nästan gratis fossil energi möjliggjorde det storskaliga industrijordbrukets framväxt under “Oljeepoken”. När den nu går mot sitt slut har vi inte längre råd med energiintensiva odlingsmetoder som utarmar förutsättningarna och i mycket går ut på att kämpa mot naturen.

 

Ett gott liv

Vi vet att vi har så mycket livskvalité att vinna på att ta ansvar för vår här/närproducerade giftfria mat. Att näringsinnehållet blir högre, att det ger oss större makt att styra över sammhällsutvecklingen och att det skapar arbetstillfällen som vi i växande utsträckning behöver och inte kommer klara oss utan. Att mer kroppsarbete, mer delaktighet i eller kortare och mer personligt led till den som har jobbat för vår mat gör oss friskare och rikare på mänskliga relationer.

Karls föredrag gav visshet i att paleolitisk näringslära visar vägen till vad vi behöver få i oss. Och att Permakultur visar på hur; att vi genom supersmart design som efterliknar naturen, kan spara arbete, material och energi.

Inte minst tar permakulturen ett avgörande helhetsgrepp och kliv framåt med hjälp av sina etiska grundprinciper, – omsorg om jorden, omsorg om människan, rättvis fördelning. Ekologisk odling innebär visserligen minskad åtgång på fossila bränslen, högre näringsvärde och mindre kemikalier i maten. Men den är fortfarande till övervägande del beroende av långväga transporter, maskiner och en stor arbetsinsats – i ett system som förbrukar mer energi än det producerar och som ofta förbiser omsorgen om människorna som producerar maten.

Karl avslutade med att understryka vikten av ett långsammare tempo;

Vill vi leva ett långt och gott liv är receptet enkla råvaror, att jobba på våra relationer, god sömn, att röra på sig, vistas mycket utomhus och att minimera negativ stress.

Vårt handfasta tips på hur man kan börja är att dra ner på konsumtionen. Eftersom sänkta utgifter skapar svängrum för att kunna gå ner i arbetstid, vilket ger mer tid att  tillsammans med sina kära forma nya vanor och lära sig allt det vi behöver kunna för ett fortsatt gott liv.

finest
– Det är dags att “komma ner på jorden” nu.

Skön fortsättning på sommaren!
/Maja, Jenny och Maria.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s