Certifieringskurs i Permakultur
Leave a Comment

Lärare till höstens Certifieringskurs i permakultur

– Kursen har blivit framskjuten till våren 2016, datum saknas ännu.

En PDC är en permakulturkurs med internationell standard vilket betyder att den ska ha en undervisningstid på minst 72 timmar samt innehålla en rad ämnen, från alternativ ekonomi och eko bo & bygg till träd & skogsträdgårdar. Deltagarna förväntas även jobba med eget arbete i grupp eller enskilt mellan träffarna. Läs mer om höstens kursupplägg här. (Fler detaljer kommer mejlas ut till deltagarna i god tid innan kursstart.)

Permakulturkurserna med start i höst börjar nu bli fullbokade. För att säkra din plats, vänta inte med att anmäla dig alternativt om du redan är anmäld, betala anmälningsavgiften så fort som möjligt. Anmälningsformulär via länken.

Här följer en presentation av Certifieringskursens (PDCns) lärare;
Vitruta

Varis BokaldersVaris Bokalders är arkitekt, specialiserad på ekologiskt byggande. Han har bl.a. undervisat på KTH och skrivit en rad böcker i ämnet, t.ex.  Byggekologi 1 –  Att bygga sunda hus (1997) Byggekologi 2  – Att hushålla med resurser (1997) Byggekologi 3 –  Att sluta kretslopp (1997), Byggekologi 4 – Att anpassa till platsen (1997), Byggekologi, Kunskaper för ett hållbart byggande (2004), Whole bulding handbook (2009). Varis är också certifierad permakulturdesigner.

Bee_Urban04Josefina Oddsberg (t.h.) är urban ekolog och grundare av Bee Urban. Bee Urban vill återknyta den urbana människan med naturen genom att föra in nyttodjur och växter i eller nära de miljöer där vi vistas – på innergårdar, terrasser och tak. På detta sätt syftar deras tjänster även till att informera och sprida kunskap om bin och biologisk mångfald och hur den hänger ihop med hållbar stadsutveckling och människans välbefinnande. Bilden; bikupor installeras på taket hos White Arkiteter, Stockholm.

foto Caroline TibellPhilipp Weiss är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik och tekn. lic. inom teknisk fysik. Han är en av initiativtagarna till projektet Permakultur Stjärnsund och innehar ett certifikat i permakulturdesign. Han etablerar en skogsträdgård på 0,8 ha ett par kilometer utanför Stjärnsund och skriver om sina erfarenheter på Skogsträdgårdsbloggen. Philipp intresserar sig för enkla tekniska lösningar och inspireras av gammalt hantverk. Han håller regelbundna föredrag och kurser inom permakulturdesign, skogsträdgårdar och hållbart byggande.

originalSanya Falkenstrand är certifierad permakulturdesigner som de senaste fem åren fokuserat på att utveckla och praktisera hållbara urbana mikrosystem för vardagen. Hon har arbetat ideellt med stadsodling sedan 2007 i bland annat Vinterviken och med Folkodlarna i Skarpnäck. Sanya var med och startade Linje 17 och är nu aktiv i multikollaborativet Anima Mundi. Läs en intervju på bloggen Sustopia med Sanya här.

Dante HDante Hellström är utbildad kock och miljövetare och en av pionjärerna inom stads- och gerillaodling i Stockholm. Han är också certifierad permakulturdesigner och lärare i skogsträdgårdsdesign på bland annat Stockholms universitet. Både DN och SvD har skrivit om Dante.  odlamedsolen.se  tillvaxt.org.

Maria SvennbeckMaria Svennbeck, kursens huvudlärare även denna gång, är trädgårdsmästare med den ätbara trädgården som specialitet. Hon driver företaget holisticgardening.se och har designat och anlagt gemensamhetsodlingar i bland annat Vinterviken i Stockholm och för Rudolf Steinerstiftelsen på Vårdinge by. Maria är diplomerad permakulturdesigner och certifierad lärare. Sin permakulturutbildning har hon skaffat sig främst utomlands där hon studerat för och med bland andra Patrick Whitefield, Darren Doherty, Aranya, Looby Macnamara, Chris Evans, John Champagne och Geoff Lawton. Maria har hållit mer än 30 permakulturkurser runt om i Sverige. Hon kommer finnas med vid samtliga kurstillfällen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s