PDC Permakulturkurs
Leave a Comment

Avslutad Certifieringskurs i Permakultur

Certifieringskursen i Permakultur som startade i våras (24/4/15) avslutades nyligen (27/9/15). Under 4 träffar, (fre-sö) har  föreläsningar av några av Sveriges mest inspirerande lärare i Permakultur varvats med designövningar, Steven Hinton 2studiebesök, gruppövningar och diskussioner utifrån kursinnehållet.

Bilden ovan; Gruppfoto från kursavslutsdagen med nästan alla deltagare och Maria Svennbeck, kursens huvudlärare (rutig skjorta).

Sist ut som gästlärare var Steve Hinton (bilden th) från LokalEkonomisk Raket som berättade om sina erfarenheter från den internationella Omställningsrörelsen “Transitiontowns” som har sitt ursprung i Totnes i England, och formandet av en svensk Omställningsrörelse. Vidare lät han gruppen göra en interaktiv övning för att lära känna den tyska lokalvalutan Minuto.

Idag blir lokala valutor allt vanligare. Nyttan med en lokal valuta är att den skapar större välstånd genom att ge stöd för handel med lokala produkter och tjänster. Vidare stärker den känslan av samhörighet, stolthet och delaktighet på orten. Lokala valutor utgör ett allt mer behövligt och efterfrågat alternativ till “vanliga pengar” i vårt bräckliga och skuldberoende ekonomiska system. Ett alternativ som även den som inte har ett lönejobb eller inkomster kan handla med. Med hjälp av datorer och internet finns det nu enkla och välfungerande system som förenklar lokala valutors etablering. Något vi förhoppningsvis kommer återkomma till på bloggen.

utdelning av diplom 1

Under EkarnaKursen avslutades med att kursdeltagarna presenterade sina designprojekt samt med utdelning av certifikat (bilden ovan).

Mellan kurstillfällena har deltagarna delat in sig i grupper och jobbat med fysiska platser som de själva valt runt om i Stockholm, och som de har gett en permkulturdesign. 

Nedan följer bilder i urval från ett av projekten; Under Eken – The Human Swale  i Tanto. Klicka på bilderna för att se dem större.

 

Under Eken - PRESENTATION

Under Eken - PRESENTATION03 Under Eken - PRESENTATION2

Under Eken - PRESENTATION05 Under Eken - PRESENTATION04

 

Under Eken - PRESENTATION5 Under Eken - PRESENTATION4

Under Eken - PRESENTATION3

Under Eken - PRESENTATION10 Under Eken - PRESENTATION11

Under Eken - PRESENTATION12 Under Eken - PRESENTATION13

Under Eken - PRESENTATION14 Under Eken - PRESENTATION15

Under Eken - PRESENTATION16 Under Eken - PRESENTATION17
Under Eken - PRESENTATION18 Under Eken - PRESENTATION09

Under Eken - PRESENTATION9 Under Eken - PRESENTATION10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s