Film, Klimat, Omställning, Peak Oil, Utbildning
Leave a Comment

Vård, respekt, mod, uthållighet & socialt ansvar är ledord på filmfestival i Paris i helgen

Nu på lördag kväll visar Arcadia Environmental Film Festival animerade kortfilmen 00-Tal Barn i Paris, som en del i utbudet under COOP21. Filmen är gjord av Maja Lindström (HOPP!) och Lars Nordén.

Fokus för festivalen (som är inne på sitt tredje år) är miljöskydd, livsmedelssäkerhet, social ojämlikhet, klimatförändringar, föroreningar och aktivism. Syftet är att utbilda, inspirera, stärka och uppmana till handling utifrån ledorden vård, respekt, mod, uthållighet och socialt ansvar.

Filmerna kommer följas upp med diskussioner med föredragshållare från miljöindustrin, nationella beslutsfattare och särskilda gäster. 00-Tal Barn (som går att se här) kommer presenteras av Corinne Coughanowr från Omställning Paris, som ingår i det internationella nätverket Transition Towns.

Festivalen, som äger rum på mysiga Le Comptoir général (bilderna) är icke vinstdrivande och tar inget inträde för att attrahera så många besökare som möjligt.

comptoir2 comptoir05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s